Todays & Tomorrows Thought Leaders of PMS AIF Industry

Aakash Desai
Ajay Vaswani
Ami Shah
Ashwin Patni
Bharat Shah – ASK Group
Bhavin Shah
Gaurav Proothi
Geetika Gupta
Hitesh Zaveri
Kanika Agarrwal
Karthik Athreya
Kunal Pawaskar
Lakshmi Iyer
Lavanya Ashok Partner
Manoj Bahety
Mohit Bhagat
Prateek Pant
Rakhi Prasad
Saurabh Patwa
Shekhar Daga
Sonam Srivastava
Debojyoti Ghosh
Raamdeo Agrawal Portfolio – Motilal Oswal
Prashant Khemka Portfolio – White OAK Capital
Hiren Ved
Sunil Singhania Portfolio – Abakkus PMS
Samir Arora Portfolio – Helios Capital
Trideep Bhattacharya
Charandeep Singh
Saurabh Mukherjea – Portfolio – Marcellus PMS
Ravi Dharamshi
Manish Sonthalia
Samit Vartak Portfolio – SageOne PMS
Mehul Jani
Anirudhha Sarkar
Prateek Agrawal
Nimesh Mehta
Amit Jeswani Portfolio – Stallion Asset
Amit Mantri
Naveen Chandramohan
Abhishek Agarwal
Abhay Agarwal
Harish Nair
Bhautik Ambani
Rahul Rathi Portfolio – Purnartha PMS
Karthik Kumar
Kenneth Andrade
Anand Sharma
Karan Bhagat
Balaji Rao
Sachin Shah
Ashish Shanker
Vikaas M Sachdeva
Vaibhav Sanghavi
Dinshaw Irani
Anup Maheshwari – IIFL Investment Managers
Andrew Holland
Navin Agarwal Portfolio – Motilal Oswal
Madanagopal Ramu
Raman Nagpal – Accuracap PMS
Aniruddha Sarkar
Devendra Phadke
Shankar Sharma
Ms. Radhika Gupta – Edelweiss
Rakshit Ranjan
Manish Jain
Siddhartha Rastogi
Maneesh Thakur
Mitul Patel
Shashi Singh
Rajesh Kothari
Nilesh Shah
Harsh Agarwal
Nagaraj Meda
Govind-Agrawal-PMS-AIF-WORLD
Govind Agrawal
Nalin Moniz
Amit Ratanpal
Anunaya Kumar
Dhiraj Sachdev
Krishna Narnolia
Kunal Pawaskar
Neil Bahal
Rajesh Bhatia
Shailendra Kumar
Shankar Gopalan
Siddhartha Bhaiya – Aequitas PMS
Vikas Khemani – Carnelian Asset Advisors
Varun-Goel-PMS-AIF-WORLD
Varun Goel
Anshul Saigal
Aashish P Somaiyaa
Shazad-Madon-PMS-AIF-WORLD
Shahzad Madon
Mr. Harit Oberoi

Do Not Simply Invest, Make Informed Decisions